Pozitif Günler Nedir?
}

Gençleri Topluma karıştırma

ÖZLEM ÇETİNLAYA

Lise mezunları ve ünüversite mezunları olan gençlerimiz toplumdan kopmadan okuma yazma bilmeyen ilk okul mezunlarına okulu yarıda bırakan kişilere ders vermesi. Cüzzi miktarda bir ücretle yada gönülü olarak yapıla bilir.Bu sayede bir okuma yazma oranı genişler halk bilgilenir gençlerimizin eğitimle ve toplumla münskaşası bitmez