Pozitif Günler Nedir?

POZİTİF GÜNLER YARIŞMASI KATILIM VE YARIŞMA KOŞULLARI

Pozitif Günler Yarışması, (“Yarışma”) BAINBRIDGE GAYRİMENKUL TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanarak, Pozitif Günleroluşumu altında düzenlenmekte olup, söz konusu yarışmaya ilişkin katılım ve değerlendirme koşulları aşağıdaki gibidir.

 1. YARIŞMANIN KAPSAM VE AMACI

Yarışmanın temel amacı, sanat eserleri aracılığıyla pozitif düşünce ve anlayışın geliştirilmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılmasıdır. Yarışma, Pozitif Düşünce temelli Resim, Şarkı ve Pozitif Fikir kategorilerinden oluşmaktadır.

Öte yandan, bu alanlara ilgi duyan bireylerin, bu yarışma vesilesi ile teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

 1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Bainbridge tarafından hazırlattırılarak www.pozitifgunler.com adresinde yayınlanmış olan başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılan tüm katılımcılar, işbu Katılım ve Yarışma Koşullarını kabul etmiş sayılır ve söz konusu koşullara uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Yarışmaya katılım süreci ve sonraki tüm işlemler ücretsizdir.

Yarışmaya katılım süresi, 12 Kasım 2019 tarihinde saat 18:00 itibariyle başlayacak ve 1 Aralık 2019 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir.

Katılımcılar, www.pozitifgunler.com adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak, katılım süresi içerisinde online olarak başvurusunu gerçekleştirmelidir.

Birden fazla kategoriye başvuracak olan yarışmacılar, her kategori için ayrı bir form doldurmalıdır.

Yarışma, Şarkı, Resim ve Pozitif Fikir kategorilerinde düzenlenecek olup, Katılımcılar belirledikleri eseri, Bainbridge tarafından belirlenen formatlara uygun şekilde göndermekle yükümlüdür.

Katılımcılar, yarışmaya yalnızca kendi hazırladıkları eser ile katılabilecek olup, kamuya mal olmuş veya herhangi bir üçüncü kişiye ait eserler ile katıldığı tespit edilen yarışmacıların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal ettiği anlaşılan başvurular sebebiyle ortaya çıkan her türlü zarar ve hukuki sorumluluklar, söz konusu başvurunun sahibine aittir.

Katılımcılar, yarışma kapsamında değerlendirmeye sunacakları eserleri daha önce herhangi bir tüzel veya gerçek kişinin kullanımına sunmadıklarını ve söz konusu esere ilişkin her türlü fikri ve sınai hakların mutlak sahibi olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcılar, yarışmaya yalnızca kendi nam ve hesaplarına katılabilirler. Başkası adına yarışmaya katıldığı tespit edilen Katılımcıların eserleri, eser sahibinin rızası olsa dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılımcılar, her kategori için en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilirler. Farklı isim ve kişisel bilgiler kullanarak, aynı kategoride birden çok başvurusu olduğu tespit edilen Katılımcıların diğer başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılımcılar, yarışmaya birden çok kategoride ve eserle katılmış olsalar dahi, en fazla bir kategoride ödül kazanabilirler.

Bu bölümde yer alan katılım koşullarını ihlal eden başvurular değerlendirilmeye alınmayacak olup, ödül alan başvuruların bu koşulları sağlamadığı sonradan anlaşıldığı taktirde, söz konusu başvuru iptal edilerek verilmiş olan ödül geri alınacaktır.

Bu bölümde yer alan katılım koşullarını ihlal ettiği sonradan anlaşılan başvurular sebebiyle, herhangi bir zarar ortaya çıkmış ise, söz konusu başvuruyu gerçekleştiren Katılımcı ortaya çıkan tüm zararları tazmin ile yükümlüdür.

Bainbridge, yarışma koşullarına ilişkin her değişikliği yapma hakkına haiz olup, yapılan değişiklikler www.pozitifgunler.com adresinde ilan edilecektir.

 1. YARIŞMA FORMATI VE DEĞERLENDİRME 

Yarışma neticesinde ödül almaya hak kazanan başvurular, 8 Aralık 2019 tarihinde CarrefourSA Bursa AVM’de ve 15 Aralık 2019 tarihinde Palm City Mersin AVM’de ilan edilecek ve  ödülleri tören sırasında verilecektir. Ödül kazanmasına rağmen ödül törenine katılmayan yarışmacılar, hak kazandıkları ödüllerden feragat etmiş sayılırlar. Törende bulunan ve ödülleri takdim edilen yarışmacılar www.pozitifgunler.com adresinde ilan edilecektir.

Yarışma, Pozitif Düşünce temelli, Resim, Şarkı ve Pozitif Fikir kategorileri olmak üzere toplam üç kategoride düzenlenecektir. Her kategoride üçer yarışmacı dereceye girecek olup, derecelerine göre ödüllendirileceklerdir.

Katılım koşullarını taşıdığı anlaşılan tüm başvurular, Bainbridge tarafından belirlenen Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek olup, dereceye giren başvurular Seçici Kurul’un oyları neticesinde belirlenecektir. Seçici Kurul www.pozitifgunler.com sitesinde beyan edilmiştir.

Dereceye girmeyen başvurulara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayacak olup, Seçici Kurul tarafından verilen karar kesin nitelik taşımaktadır. Katılımcıların, değerlendirme sonucuna ilişkin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 1. YARIŞMA ÖDÜLLERİ VE TESLİM ŞEKİLLERİ

Yarışma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren başvurulara verilecek olan ödüller aşağıda belirtilmektedir.

Mersin için;

 1. Şarkı Kategorisi 

Birinci   : 1.000 TL değerinde TeknoSA hediye çeki

İkinci     : 500 TL değerinde Turkcell hediye çeki

Üçüncü : 250 TL değerinde Vodafone hediye çeki

 1. Resim Kategorisi

Birinci  : 1.000 TL değerinde Beko hediye çeki

İkinci    : 500 TL değerinde Karaca Porselen hediye çeki

Üçüncü : 250 TL değerinde CarrefourSA hediye çeki

 1. Pozitif Fikir 

Birinci  : 1.000 TL değerinde Decathlon hediye çeki 

İkinci    : 500 TL değerinde Türk Telekom hediye çeki

Üçüncü : 250 TL değerinde CarrefourSA hediye çeki

Bursa için;

 1. Şarkı Kategorisi 

Birinci   : 1.000 TL değerinde Mediamarkt hediye çeki

İkinci     : 500 TL değerinde KiKA hediye çeki

Üçüncü : 250 TL değerinde CarrefourSA hediye çeki

 1. Resim Kategorisi

Birinci  : 1.000 TL değerinde TeknoSA hediye çeki

İkinci    : 500 TL değerinde KiKA hediye çeki

Üçüncü : 250 TL değerinde CarrefourSA hediye çeki

 1. Pozitif Fikir 

Birinci  : 1.000 TL değerinde Koçtaş hediye çeki 

İkinci    : 500 TL değerinde KiKA hediye çeki

Üçüncü : 250 TL değerinde CarrefourSA hediye çeki

Ödüller, yarışma neticesinde dereceye giren katılımcılara başvuru formunda belirttikleri kimlik ibrazına istinaden şahsen yapılacaktır.

Katılımcının başvuru formunda kimlik ibrazını doğru beyan etmemesi sebebiyle ödülün Katılımcıya teslim edilememesi halinde, Bainbridge’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Eserin; 

 1. Yarışma konusu içeriği ile uyumluluğu, 
 2. Sanatsal veya Toplumsal Değeri,
 3. Anlaşılır ve etkileyici üslubu, 
 4. Özgün olması, 

 

eserlerin değerlendirilmesinde Seçici Kurul tarafından dikkate alınacak olan kriterlerdir.

 

 1. ESERLERİN KULLANIM HAKLARI 

Yarışma sonunda ödül alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Bainbridge tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Bainbridge, ödül almış eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Ödül almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Bainbridge arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Bainbridge izniyle hazırlanabilecek takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve Bainbridge’in uygun gördüğü diğer çalışmalarda kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.

Katılımcılar, ödül almış olan eserlerin kullanımına ilişkin her türlü muvafakati verdiğini ve bu konuya ilişkin olarak Bainbridge’in talep ettiği her bilgi ve dokümanı Bainbridge’e ileteceğini kabul ve taahhüt eder.

Pozitif Fikir kategorisinde dereceye giren ve ödül alan eserlerin, şartların uygun olması halinde uygulamaya konulması için Bainbridge tarafından çeşitli başvuru ve çalışmalar başlatılabilecek olup, eser sahipleri bu eserlere ilişkin her türlü muvaffakiyeti verdiklerini kabul ve taahhüt eder.

Başvurusu onaylanan eserler, Bainbridge arşivlerinde tutulacak olup, diğer eserler arşivlerden silinecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yarışma kapsamında katılımcılar tarafından Bainbridge’e sunulan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında koruma altında olup, kişisel verilerin toplanma amacı yarışmaya katılan gerçek kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerinin öğrenilmesidir.

Yarışma kapsamında elde edilen kişisel veriler, yalnızca yarışma gereğince kullanılacak olup, veri sahibinin izni olmadıkça üçüncü kişilere devredilmeyecektir.

Elde edilen Kişisel Veriler, kullanım amacının tamamlanması ve tutulmasını gerektirecek herhangi bir sebep kalmaması halinde silinecek olup, tüm katılımcılar bu konuya ilişkin olarak bilgilendirildiklerini kabul ve taahhüt ederler.